Stichting de Lekkerste Wedstrijden
Sleepboot 2
3991 CN Houten
NL74 Rabo 0348 481 020
kvk.nr.41042618

Privacy – Algemene voorwaarden

Stichting de Lekkerste Wedstrijden / Privacy – Algemene voorwaarden
Privacy Statement | Stichting de Lekkerste Wedstrijden
Algemene voorwaarden

Dit bestand is voor het laatst gewijzigd op 10-10-2018

Stichting de Lekkerste Wedstrijden, gevestigd aan Zuiderzeestraatweg 209 8096 BJ Oldebroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting de Lekkerste Wedstijden info@wedstrijden.nl www.lekkerstewedstrijden.nl
06 – 34 052 609

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting de Lekkerste Wedstrijden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Mobiel nummer
– Naam bedrijf
– Plaats bedrijf
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@delekkerstewedstrijden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting de Lekkerste Wedstrijden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting de Lekkerste Wedstrijden neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken bij de betaling die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting de Lekkerste Wedstrijden) tussen zit. Stichting de Lekkerste Wedstrijden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Stichting de Lekkerste Wedstrijden gebruikt Mollie om te betaling af te handelen. Dit is een veel gebruikt betalingssysteem dat goed werkt in het CMS van de website. Mollie is een gecertifieerde betalingsverwerker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting de Lekkerste Wedstrijden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • voor en achternaam – 3 jaar – om u de komende jaren tijdig te informeren over de aanstaande wedstrijden.
  • mobiel nummer – 3 jaar- om u de komende jaren tijdig te informeren over de aanstaande wedstrijden.
  • mailadres – 3 jaar – om u de komende jaren tijdig te informeren over de aanstaande wedstrijden
  • naam bedrijf – 2 jaar – om u de komende jaren tijdig te informeren over de aanstaande wedstrijden
  • plaatsnaam bedrijf – 2 jaar – om u de komende jaren tijdig te informeren over de aanstaande wedstrijden

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting de Lekkerste Wedstrijden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting de Lekkerste Wedstrijden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting de Lekkerste Wedstrijden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting de Lekkerste Wedstrijden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik- ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Lekkerste Wedstrijden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wedstrijden.nl.

Op het moment dat u een verzoek indient uw persoonsgegevens te verwijderen kunnen wij onze diensten niet meer aan u verlenen. Bij een aanvraag van het vernietigen van uw persoonsgegevens gaat u hiermee automatisch akkoord.

Stichting de Lekkerste Wedstrijden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting de Lekkerste Wedstrijden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wedstrijden.nl.